עשיית הסוכה

מאת: 
קטגוריה: חג סוכות
ת. פרסום: 21 ספטמבר 2015
עד איזה גובה אפשר לשים את קישוטי הסוכה? ומה הדין אם תלה פירות לנוי בסוכה האם רשאי לטלטלם או להנות מהם?
מצוה להתחיל לבנות את הסוכה במוצאי כיפור כדי לצאת ממצוה למצוה (היינו ממצות יום הכיפורים שנשמרנו מכל האיסורים שאסורים ביום כיפור למצות סוכה) וכמו שנאמר בתהילים (פרק פד' פסוק ח') "ילכו מחיל לחיל", וגםמטעם זריזים מקדמים למצות, אולם אם אינו יכול לבנות במוצאי כיפור מחמת איזה סיבה, יכול לבנות את הסוכה לפני יום הכיפורים, או בין הימים של יום הכיפורים לחג הסוכות, אולם אין לבנות את הסוכה ביום שישי לאחר זמן מנחה קטנה (בערך בשעה 15:00), אולם אם היה טרוד ולא הספיק לבנותה עד ערב חג שראי לבנותה עד כניסת החג, כיוון שזה לצרוך החג.

אסור לבנות את הסוכה מתחת לבית או למרפסת אלא צריך לבנות את הסוכה מתחת כיפת השמים, ואם בנה את הסוכה מתחת המרפסת או הבית ואחר כך הוציא את הסוכה בחוץ מתחת כיפת השמים הסוכה כשרה.

מצוה לקשט ולעטר את הסוכה בקישוטים נאים ויפים כפי שדרשו חז"ל על הפסוק "זה אלי ואנוהו" התנאה לפני (לפני ה' יתברך) במצוות, שילבש ציצית נאה ויעשה סוכה נאה, ובכך שאדם עושה מצוות בצורה יפה ונאה הוא מראה לה' יתברך את אהבתו אליו, ועוד טעם יש לקישוט הסוכה משום שהתורה ציוותה "צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי" ואדם צריך לעשות את סוכתו כאילו היא ביתו וצריך להתנהג בה כאילו זה דירתו, ולכן כמו שאדם מפאר את ביתו ושם תמונות ודברים יפים כך האדם צריך ליפות את סוכתו כדי שיהיה לו כיף ונאים לשבת בסוכתו כאילו היא דירתו האמתית., ואם יכול לשים מאוורר או מזגן כדי שלא יהיה לו חם מה טוב ומה נעים לעשות כן.

הקישוטים שתולים בסוכה יתלה אותם בתוך 32 סנטימטר, ומכל מקום אם נפלו הקישוטים יותר מ- 32 סנטימטר אם הקישוטים אין ברוחב שלהם 32 סנטימטר הסוכה כשרה, ואפשר לאכול ולישון מתחת הקישוט, אולם אם נפלו הקישוטים יותר מ- 32 סנטימטר וגם יש ברוחב שלהם 32 סנטימטר הסוכה כשרה אולם המקום שמתחת הקישוט אסור לאכול תחתיו או לישון תחתיו.

אם תלה רימונים או שאר פירות או מיני משקה בסוכה כדי לקשטה, או שאר קישוטים שתלה לקשט את הסוכה, אסור ביום חג הסוכות לטלטל אותם ואפילו שנפלו, כיוון שזה נהיה מוקצה מכניסת החג כל יום החג הוא ממשיך להיות ממוקצה אע"פ שנפל, ובחול המועד אין להנות מדברי המאכל שתלו אותם לצורך יפויי הסוכה, וכן אין להנות מן הקישוטים, ואפילו אם נפלו אין לאכול מן ממיני המאכל שתלו אותם לצורך יפויי הסוכה, וכן אין לשתות ממיני המשקה שתלו אותם לצורך יפויי הסוכה עד מוצאי חג האחרון (היינו עד מוצאי שמחת תורה), וכן אין להנות מהקישוטים אפילו אם נפלו, אולם מותר לטלטל את הקישוטים או את דברי המאכל או המשקה שהונחו לצורך יפויי הסוכה ולשים אותם במקום שישתמרו כדי שלא יהרסו, אבל אם בערב חג הראשון לפני שנכנס החג מתנה ואומר, "אני מתנה עליהם לאוכלם ולשתותם ולהנות מהם בכל עת שארצה אף בימות החג", תנאי זה מועיל ומותר לאוכל או לשתות ולהנות מהם אפילו אם הם עדין מחוברים, וכל שכן אם נפלו שמותר לאוכל או לשתות ולהנות מהם.

אם יש חשש שירדו גשמים ויקלקלו את הקישוטים, מותר להוציא את הקישוטים מתוך הסוכה כדי שלא יתקלקלו, ואפילו אם לא עשה תנאי קודם החג שהוא אינו מקצה את הקישוטים מדעתו, מותר להוציאם כיוון שדרך העולם להוציא את הקישוטים מפני הגשמים וזה נחשב כאילו התנה.

מנורת חשמל צריך לתלותה בתוך ארבעה טפחים מהסכך, ומותר לאכול ולישון תחת המנורה כיוון שאין ברוחבה ארבעה טפחים, אולם אם המנורה הזאת צבעונית ומיוחדת ליופי דינה כדין הקישוטים.