דפנות הסוכה

מאת: 
קטגוריה: חג סוכות
ת. פרסום: 19 אוקטובר 2014
כמה דפנות צריכה הסוכה להיות? איזה דברים פוסלים בדפנות? איזה גובה צריכה להיות הדופן?
א. נאמר בתורה (ויקרא פרק כג' פסוקים מב'- מג') "בסכת תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסכת, למען ידען דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל...", והנה בפסוקים שבתורה מוזכר שלוש פעמים את המילה "סכת", פעם אחד נכתב בתורה סכות עם כתיב מלא היינו עם האות "ו" ( "כי בסכות הושבתי..."), ויוצא לפי זה כאילו רשומים פה שני פעמים סוכות כיוון שהמילה סכות רשומה בכתיב מלא ומיעוט רבים זה שתים (היינו שהרבים שאפשר לומר עליהם שהם הכי קצת רבים זה שתים, משום שאחד אי אפשר לומר עליו רבים משום שהוא יחיד ושלוש זה יותר משנים), ועוד שני פעמים מוזכר בכתיב חסר היינו בלי האות "ו" ( "בסכת תשבו שבעת... ישבו בסכת") ויוצא בסופו שיש ארבע פעמים סכות רשום, וסכת אחד  שרשום אנחנו צריכים אותו לצורך לימוד שצריך לעשות סוכה, אם כן נשאר שלוש פעמים וחז"ל למדו שצריך את השלוש פעמים ללימוד על הדפנות, ולכן מן התורה סוכה צריך שיהיה לה שלוש דפנות, ואם רוצה לעשות לסכוה ארבעה או חמישה דפנות גם כן כשר, ומצוה מן המובחר שתהיה הסוכה סגורה מכל צדדיה חוץ מהפתח שנכנסים לסוכה.

ב. דופן הסוכה אפשר לעשותה מכל דבר, ואפילו מדברים שאסור לסכך בהם (היינו שהם פסולים להיות סכך), ולכן מותר אפילו לעשות את דפנות הסוכה מאבנים שמחוברים לקרקע.

ג. דופן סוכה צריכה להיות עמידה בפני רוח מצויה, דהיינו שאם תנשב רוח רגילה שנושבת ביום יום (וזה הכוונה רוח מצויה היינו שהיא מצויה תמיד במשך היום) הדופן לא תיפול אלא תמשיך לעמוד, ולכן דופן שזזה ברוח מצויה פסולה להיות דופן, ואפילו אין הרוח יכולה להפיל את הדופן אלא רק מתנדנדת ברוח הדופן הזאת פסולה, ולכן אסור לעשות דופן מסדינים או משמיכות כיוון שהרוח המצויה מזיזה אותם, ואפילו אם יקשור את הסדינים לעמוד אסור לעשות מהסדינים דופן כיוון שלפעמים מתנתקים על ידי הרוח.

ד. גובה הסוכה צריך להיות לפחות 80 סנטימטר וראוי לעשות לפחות 81 סנטימטר כדי שלא יהיה מצומצם, ומידת חסידות לעשות את הסוכה לפחות גובה מטר, (ודין זה לא שייך כל כך בימינו, משום שכולם עושים או קונים סוכה שהיא לפחות מטר ושמונים סנטימטר), ולכן דיני הדפנות מה שכשר בהם ומה פסול בהם זה דווקא עד לגובה 80 סנטימטר (היינו 81 סנטימטר כי כן ראוי לעשות או ממידת חסידות עד מטר), אבל למעלה מגובה זה אין צריך שיהיה כלל דפנות ולכן רשאי להשאיר פתוח עד לסכך (אולם יש לשים לב במקרה זה שהסכך למעלה יהיה מכוון כנגד הדפנות למטה ולא שיהיה הסכך במקום אחר, ואם אינו מכוון ממש כנגד הדפנות צריך שיהיה הסכך בתוך 24 סנטימטרים כנגד הדפנות ואז כשרה הסוכה), או שאם רוצה לשים שם סדינים רשאי ואין בזה שום בעיה.

ה. דופן הסוכה אפשר לעשותה על ידי "לבוד", היינו שאין צריך ממש שיהיה כל הדופן אטומה, אלא אפשר להעמיד ברזל או קנים ויהיה בין עמוד לעמוד פחות מ- 24 סנטימטר וזה נהיה דופן לסוכה ובכך הסוכה כשרה , כיוון שאנו אומרים שיש כאן "לבוד" היינו מחובר, ואין אנו מחשיבים את הרווחים בין עמוד לעמוד, אלא מסתכלים על זה כאילו אין מרחק ביניהם והכל כאן מחובר יחדו, ואפשר לעשות את הלבוד בין לאורך הסוכה או לרוחב הסוכה, ולכן אדם שרוצה לבנות סוכה ויש לו רק סדינים (והרי סדינים זה פסול להיות דופן כמו שכתבנו), יכול להכשיר את הסוכה בקלות על ידי שישים ארבעה עמודים בארבע צדדים, ובין עמוד לעמוד בשלושה צדדים ימתח חזק חוט בין עמוד לעמוד, ויקפיד שהחוט לא יהיה יותר גבוה מהקרקע ב-24 סנטימטר אלא ישים את החוט בגובה 21 סנטימטר מן הקרקע, ויעשה עוד חוט למעלה ממנו ויקפיד שהחוט השני לא יהיה יותר גבוה החוט הראשון ב- 24 סנטימטר אלא ישים את החוט השני בגובה 21 סנטימטר מן החוט הראשון, ויעשה עוד חוט למעלה ממנו ויקפיד שהחוט השלישי לא יהיה יותר גבוה מהחוט השני ב-24 סנטימטר אלא ישים את החוט השלישי בגובה 21 סנטימטר מן החוט השני, ויעשה עוד חוט למעלה ממנו ויקפיד שהחוט הרביעי לא יהיה יותר גבוה מהחוט השלישי ב-24 סנטימטר , אלא ישים את החוט הרביעי בגובה 21 סנטימטר מן החוט השלישי, ובכך נוצרה לנו מחיצה על ידי ארבעה חוטים (משום שהרי כל חוט פחות מחברו ב-24 סנטימטר ועל ידי כך זה נראה כמחובר, ו-21 כפול 4 יוצא 84 ואם כן יש לנו מחיצה שהיא יותר מ-80 סנטימטר, וממידת חסידות כמו שכתבנו שיעשה דופן היינו 100 סנטימטר ולכו אם ירצה יוסיף עוד חוט אחד ברווח של 16 סנטימטר ובכך יוצא ידי חובה לכל הדעות).

ו. לכתחילה צריך לבנות קודם את דפנות הסוכה ורק אחר כך לשים את סכך הסוכה, מכל מקום בדיעבד אם שם את הסכך על גבי עמודים ורק אחר כך עשה את דפנות הסוכה, הסוכה כשרה, וגם אפשר לברך על סוכה כזאת.