הדלקת נרות חנוכה

מאת: 
קטגוריה: חג חנוכה
ת. פרסום: 14 דצמבר 2014
סדר הדלקת נרות חנוכה, האם מותר להשתמש בנר השמש לצורך שימוש של חול? ומתי מדליקים בערב שבת ובמוצאי שבת?
1. לפני הדלקת הנרות יברך בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר חנוכה, ואח"כ יברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וביום הראשון יברך גם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובני הבית עונים אמן.

2. אחר שסיים לברך את הברכות ידליק את נרות החנוכה, ויתחיל עם הקיצוני מימין, ואחר שהדליק את נר החיוב (כמו שביארנו שמעיקר הדין יכול להדליק נר אחד כל יום, וכיום כל בית ישראל נוהגים להדר ולהוסיף כל יום עוד נר), יכול לתת לילדיו הקטנים שהגיעו לגיל חינוך שידליקו את שאר הנרות.

3. אסור להנות מנרות החנוכה, ולכן אסור להדליק מנר החנוכה גפרור או סיגריה וכדומה, ואפילו "נר השמש" נחשב נר של חול ואסור להדליקו מנרות החנוכה, וכל זה דווקא בחצי שעה שאחר שהדליק את הנרות שאז זה זמן מצוותו, אולם אחר שעבר חצי השעה מותר להנות מהם וכן מותר להשתמש בהם, ולכן מותר להדליק מהם נר של חול או גפרור או סגריה וכדומה.

4. אסור להשתמש בנרות החנוכה, ואפילו תשמיש ארעי אסור, ולכן אסור לראות מה השעה לאור הנרות או לספור כסף לאור הנרות וכדומה, ואפילו תשמיש של מצוה אסור, ולכן אסור ללמוד תורה לאור נרות החנוכה, ואין הבדל בין נר החיוב לבין נרות ההידור שאסור להשתמש או להנות מאורם,  וכל זה דווקא בחצי שעה מזמן הדלקתם שאז זה זמן מצוותם, אולם אחר שעבר חצי השעה מותר להנות מהם וכן מותר להשתמש בהם.

5. נר השמש מותר להשתמש ממנו וכן מותר להנות מאורו, וצריך להדליק את נר השמש במקום מרוחק ומובדל קצת משאר נרות החנוכה, ונר השמש מדליקים אותו אחר שמדליקים את כל נרות החנוכה.

6. אחר שהדליק את נרות החנוכה, מצוה לראות את נרות החנוכה במשך חצי שעה וללמוד עם בני ביתו הלכות החנוכה ומעשי הניסים שקראו לאבותינו בימי החשמונאים.

7. בערב שבת עדיף יותר להתפלל מנחה ואחר כך להדליק נרות החנוכה, אולם אין מוצא מנין שמתפללים מנחה מבעוד יום לא יתפלל יחידי, אלא יתפלל מנחה בציבור וידליק נרות החנוכה לפני שהולך להתפלל מנחה.

8. בערב שבת קודם מדליקים את נרות החנוכה ואחר כך מדליקים את נרות השבת, ובדיעבד אם הדליקה האישה קודם נרות שבת, אפשר להדליק את נרות החנוכה למנהג הספרדים, כיוון שאין האישה מקבלת שבת בהדלקת נרות שבת.                    

9. צריך לתת בערב שבת בנרות החנוכה שיעור של שמן שידלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים (ולכן יש להיזהר לתת יותר שמן משאר הימים), ואם אין נר שידלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים או שאין לו מספיק שמן בשביל זה, ישתדל שלפחות נר אחד יהיה לו שיעור של חצי שעה אחר צאת הכוכבים ויברך עליו וידליק אותו ראשון, ואם אינו מצליח להשיג אפילו נר אחד, ידליק נרות החנוכה בלי ברכה.

10. במוצאי שבת יבדיל קודם על הכוס ורק אחר כל ידליק את נרות החנוכה, וכל זה בביתו אבל בבית הכנסת קודם כל ידליקו את נרות החנוכה ורק אחר כך יעשו הבדלה בבית הכנסת.

11. אדם ששומר ביציאת השבת כדעת רבנו תם ולכן אינו עושה שום מלאכה עד שמגיע יציאת השבת לפי דעת רבנו תם, ידליק את נרות החנוכה רק אחר שיצא השבת לפי זמן רבנו תם.