השכמת הבוקר

הלכות השכמת הבוקר, נטילת ידיים ולבישת הבגדים, הלכות ציצית ותפילין, ברכות השחר וברכות התורה.

ברכות השחר

30 מאי 2016  |  נצפה 3095 פעמים
ביאור ברכות השחר, מדוע מברכים בלשון שלילה "שלא עשני עבד" וכו', ודיני ברכת "אלהי נשמה".

ברכת אשר יצר

23 מאי 2016  |  נצפה 7448 פעמים
מתי מברכים ברכת "אשר יצר" ומתי לא, מה יעשה אם שמע קדיש באמצע הברכה וביאור…

כוונה בברכות ובהזכרת השם

16 מאי 2016  |  נצפה 3021 פעמים
מה צריך לכוון כשמזכיר את שם השם? איך צריך לומר את שם ה' במלרע או…

נטילת ידיים במשך היום חלק ב

04 אפריל 2016  |  נצפה 2711 פעמים
האם כשנוגע בכלב או בחתול צריך ליטול ידים לאחר מכן? ומה הדין אם אין לו…

נטילת ידיים במשך היום חלק א

27 מרס 2016  |  נצפה 2542 פעמים
דיני נטילת ידיים לשאר דברים שבמשך היום. אם הכניס את ידיו לבית הכסא ולא עשה…

נטילת ידים שחרית חלק ג

14 מרס 2016  |  נצפה 2772 פעמים
האם מותר ליטול ידים במקום שעוברים שם בני אדם? ועוד דינים שיוצאים מהטעמים של נטילת…

נטילת ידים שחרית חלק ב

07 מרס 2016  |  נצפה 3402 פעמים
האם מותר לגעת עיניו קודם שנטל ידיו שחרית? ומה הדין אם נגע באוכלים קודם שנטל…

נטילת ידיים שחרית חלק א

29 פברואר 2016  |  נצפה 3821 פעמים
טעמים לנטילת ידים שחרית, והאם מותר ללכת לפני נטילת ידים שחרית? וסדר נטילת ידיו.

דיני בית הכסא

22 פברואר 2016  |  נצפה 6532 פעמים
דיני קינוח צרכיו, והאם מותר לדבר בבית הכסא? והאם שעוצר את עצמו מלהפיח עובר משום…

דיני צניעות, לבישת הבגדים ונעילת נעלים

15 פברואר 2016  |  נצפה 5860 פעמים
האם מותר ללבוש בגד הפוך? מתי מותר ללכת ללא חולצה ואיזה נעל צריך לקשור תחילה…

תיקון חצות

09 פברואר 2016  |  נצפה 9361 פעמים
סדר אמירת תיקון חצות, זמני אמירת תיקון חצות או תיקון לאה, והאם אישה יכולה לומר…
עמוד 3 מתוך 3