השכמת הבוקר

הלכות השכמת הבוקר, נטילת ידיים ולבישת הבגדים, הלכות ציצית ותפילין, ברכות השחר וברכות התורה.

הנחת תפילין

21 נובמבר 2016  |  נצפה 4293 פעמים
מה צריך לכוון כאשר מניח תפילין? מה הדין אם הוציא את תפילין של ראש קודם…

חיוב הנחת תפילין

14 נובמבר 2016  |  נצפה 3367 פעמים
מה הדין אם הוציא את התפילין לפני שהוציא את הטלית? כאשר קורא קריאת שמע של…

טלית קטן

20 ספטמבר 2016  |  נצפה 1725 פעמים
מה השיעור של טלית קטן? ומה הדין אם מחליף טלית קטן בטלית קטן אחר האם…

הטלת חוטי הציצית בבגד

12 ספטמבר 2016  |  נצפה 1877 פעמים
האם טלית של חמישה כנפות חייבת בציצית? וסדר הטלת הציציות בבגד.

ציצית חלק ג

05 ספטמבר 2016  |  נצפה 976 פעמים
האם צריך לבדוק את הציציות אם נקרעו? מה הדין אם נפלה טליתו מעליו? באיזה צבע…

ציצית חלק ב

01 אוגוסט 2016  |  נצפה 1142 פעמים
האם צריך לכסות את ראשו בטלית בזמן התפילה, ומה הדין חוטי ציצית שנסתבכו האם חייב…

סדר עטיפת הטלית

25 יולי 2016  |  נצפה 1802 פעמים
סדר עטיפת הטלית כהלכתה, האם מותר לומר פסוקים בזמן התעטפות בטלית ועד מתי מותר לברך…

ציצית חלק א

18 יולי 2016  |  נצפה 908 פעמים
ברכת הטלית, והאם מותר לנשק את הטלית אחר שברך עליה, והאם מותר להתפלל ללא טלית.

מאה ברכות

11 יולי 2016  |  נצפה 1256 פעמים
מי תיקן מאה ברכות? מנין מאה ברכות בכל יום, מאימתי מונין מנין מאה ברכות?

ברכות התורה חלק ב

04 יולי 2016  |  נצפה 1657 פעמים
המשך דיני ברכות התורה: האם ברכת "אהבת עולם" פוטרת את ברכות התורה? אם ישן על…

ברכות התורה חלק א

27 יוני 2016  |  נצפה 1498 פעמים
אם הסתפק אם ברך ברכות התורה או לא מה צריך לעשות? על איזה לימוד מברכים…

ברכות השחר חלק ב

15 יוני 2016  |  נצפה 2021 פעמים
עד מתי מותר לברך ברכות השחר, האם מותר לברך ברכות השחר בלילה ועוד פרטי דינים.
עמוד 2 מתוך 3