הצגת פריטים הקשורים לתגית: תפילין - ישיבת אור דוד

התפילין היקרות נמכרו

נלמד על מעלת השלום ובמיוחד בשלום בית, על פי סיפור מיוחד וחזק בין בני זוג כיצד זכו לשלום בית.
קטגוריה: 60 שניות

המגיפה הקטלנית

מה גרם למגיפה הקטלנית וכיצד הצליח הרב לעצור אותה, בזכות איזה מצוות נעלמה המגיפה כליל?
קטגוריה: סיפורים מהחיים

התפילין

מה מיוחד במצוות התפילין ומה סגולתה של מי שמקפיד להניח תפילין בכל יום...
קטגוריה: מבט לחיים

הנחת תפילין

מעלת הנחת תפילין גדולה מאוד ויותר גדולה מכל המצוות הכתובות בתורה, משום שזה מקשר אותו לבורא עולם, שהתפילין הם כנגד הלב והמח ומשעבדים אותם לבורא עולם.
קטגוריה: מושג יהודי

נמצא טעות בתפילין

תשובה על השאלה: מה הדין אם בדקתי את התפילין ונמצא שיש בו טעות מה עושים, האם צריך כפרה וכיצד?

האם צריך לבדוק תפילין

תשובה על השאלה: האם צריך לבדוק את התפילין כל פרק זמן מסוים או שאין חובה בכך. ומה הדין בתפילין שהונחו בשמש או הרבה זמן בארון?

בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול

תשובה על השאלה: האם בחודש אלול צריכים לעשות בדיקה למזוזות וכן לתפילין או שזה רק מנהג חסידות, ומה עיקר הדין בבדיקתם?

החייבים והפטורים מתפילין

האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו על הארץ? האם רשאי לשנות מתפילין של יד לתפילין של ראש, ומה הדין להיפך?
קטגוריה: השכמת הבוקר

הנחת תפילין על פאה

תשובה על שאלה באתר: האם מותר להניח תפילין על שאר לא מחובר לראש הנקרא פאה או שאסור משום חוצץ?

תפילין רבנו תם

מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש בתפילין של רבנו תם האם מותר לענות או לא?
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 1 מתוך 4