הצגת פריטים הקשורים לתגית: כוונה - ישיבת אור דוד

כוונה שם אדנות

תשובה על השאלה: מה צריך לכוון שאומרים את שם ה' בברכות ולכן את המילה "אלוקים". והאם דבר זה חובה וצאת ידי חובת הברכה?

קריאת שמע

בכל יום אנו קוראים פעמיים את שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. למה צריכים לקרוא פעמיים ומה פירוש מילולי של הפסוק.
קטגוריה: מושג יהודי

ברכת אשר יצר

מתי מברכים ברכת "אשר יצר" ומתי לא, מה יעשה אם שמע קדיש באמצע הברכה וביאור הברכה בפרטות.
קטגוריה: השכמת הבוקר

כוונה בברכות ובהזכרת השם

מה צריך לכוון כשמזכיר את שם השם? איך צריך לומר את שם ה' במלרע או מלעיל? והאם איסור אמירת שם ה' הוא רק בתיבה או גם שאומר אותיות הנפרד ללא הפסק?
קטגוריה: השכמת הבוקר

כוונה בתפילה

הלכות כוונה בתפילה, מה הכוונות המעכבות לתפילת שמונה עשרה והתחלת ביאור התפילה לפי הסדר.
קטגוריה: תפילת שחרית

כוונה בספירת העומר

האם צריך כוונה בזמן ברכת ספירת העומר?
קטגוריה: ספירת העומר