הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

השבת קודש קודשים

קדושתה של השבת גבוהה מכל המועדים ומכל החגים בפרט מי שמקדש את השבת זוכה לקדושה יתרה.
קטגוריה: שבת קודש

תחילה למקראי קודש

השבת היא המצווה הראשונה העומדת בפתח של הקדושה, כל הרוצה להכנס בשערי קדושה צריך להדר במצוות שבת.
קטגוריה: שבת קודש

חמדת ימים

הרצאה חזקה על מעלת השבת, כמה חשובה השבת שהקב"ה קרא אותה חמדת ימים.
קטגוריה: שבת קודש

משנה יח

רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלושה דברים העולם עומד: על הדין, ועל האמת, ועל השלום, שנאמר "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.
קטגוריה: פרק א

הר ציון שמם

כל אחד מאיתנו יושב בביתו ומרגיש בטוח אבל לקב"ה אין בית והשכינה נמצאת כל יום בצער.
קטגוריה: דברי הרב

משנה יז

שמעון בנו אומר: כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא.
קטגוריה: פרק א

השליך חמתו על עצים ואבנים

בכל יום ויום צריכים לבכות שאין לנו בית מקדש, ולא רק בתשעה באב, כי בכל יום ויום מתחדשים גזרות רעות.
קטגוריה: דברי הרב

משנה טז

רבן גמליאל אומר: עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אמדות.
קטגוריה: פרק א

משנה טו

שמאי אומר: עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות.
קטגוריה: פרק א

פרה אדומה

מה קרה לפרה האדומה שנמצאה בניו ג'רסי, כיצד היא נולדה ואיך הצליחו לשמור עליה.
קטגוריה: סרטונים מחזקים
עמוד 44 מתוך 56