הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

משנה ד

יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר: יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם
קטגוריה: פרק א

משנה ג

אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם
קטגוריה: פרק א

ביטול תורה כנגד כולם

הדרשה האחרונה בסדרת ההרצאות עוצמת התורה, כמה חשוב לימוד התורה וכמה חמור עונש מי שמבטל תורה.
קטגוריה: עוצמת התורה

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות

האדם נמשך אחרי הפעולות שהוא עושה, ואם הפעולות שלו חיוביות גם הלב שלו ימשך אחרי התורה.
קטגוריה: עוצמת התורה

משנה ב

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים
קטגוריה: פרק א

משנה א

משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה.
קטגוריה: פרק א

הקדמה למסכת אבות

הקדמה למסכת אבות, מקומה בש"ס, מדוע נכתבה ולמה נקראת כך, ועוד ראשית פרקים למשניות.
קטגוריה: פרק א

כי זה כל האדם

כל המהות של האדם הוא עסק התורה הקדושה ואם אדם לא לומד תורה הוא כמו חיה טורפת.
קטגוריה: עוצמת התורה

גילוי ההסתר

מגילת אסתר מלאה בניסים אך כולם נסתרים בתוך הכתובים, התפקיד שלנו הוא לגלות את ההסתר ולראות את השגחת הבורא.
קטגוריה: חגים ומועדים

בכיוון הפוך

אדם ההולך בכיוון התורה הוא הולך ישר, ומי שהולך לא בדרך התורה הרי שהוא הולך כל חייו בכיוון ההפוך.
קטגוריה: עוצמת התורה
עמוד 44 מתוך 53