הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

מורגשות ומושכלות

אדם שחוזר בתשובה מגביר את השכל שלו על הרגש, ולכן כולם חושבים שכל החוזר בתשובה עבר שטיפת מוח.
קטגוריה: יהדות

החזית בית המדרש

כשיש פורעות בעולם צריך להתחזק בלימוד התורה, כי החזית האמיתית של עם ישראל היא התורה הקדושה.
קטגוריה: יהדות

מי יזכה להנצל

ברגעים קשים כאלו צריכים הרבה זכויות לקראת ביאת המשיח, מה צריך לעשות כדי להנצל והיות בגאולה.
קטגוריה: יהדות

משנה ד

הוא היה אומר: עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
קטגוריה: פרק ב

הכרטיס לחיי הנצח

סרט בהפקת ענק של הרב יוסף מזרחי על התבוננות בבריאה ובבורא העולם וכיצד זוכים לחיי הנצח (תרגום בעברית).
קטגוריה: סרטונים מחזקים

תשובה שלימה

בתפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים "והחזרנו בתשובה שלמה לפניך" וכי יש תשובה שאינה שלימה, האם כשאדם חוזר בתשובה רק על עוון אחד זה נקרא תשובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

משנה ג

הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו.
קטגוריה: פרק ב

חדשו מעשיכם

צריכים לחדש את מעשינו לטובה ולבקר את עצמנו כדי לראות אם מעשינו טובים אם לא.
קטגוריה: ימים נוראים

חודש אלול

חודש הרחמים והסליחות הוא חודש גדול, מה נעשה כדי שננצל אותו עד הסוף...
קטגוריה: מעגל השנה

קבעת עיתים לתורה

בחודש אלול חייבים להתחזק בלימוד התורה, סיפור נפלא על רבי יוסלה מסלוסק איך עמד בנסיון היצר שניסה לבטלו מתורה.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 44 מתוך 57