הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

משנה יא

אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין הרע, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי שכן טוב, רבי שמעון בן נתנאל הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב,אמר להם רואה את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם.
קטגוריה: פרק ב

משנה י

חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך.
הוא היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, רבי אלעזר בן ערך כמעין המתגבר.
הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה, מכריע את כולם, אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ואלעזר בן ערך בכף שניה מכריע את כולם.
קטגוריה: פרק ב

השאלה מה לוקחים

כולם עושים מה שרוצים אבל אף אחד לא שואל את עצמו - מה לוקחים איתנו באמת להמשך הדרך, לעולם הבא...
קטגוריה: יראת שמים

דרך ברורה

שאדם יש לו דרך ברורה בחיים מה הוא רוצה ולאן הוא צריך להגיע - הרבה יותר קל לעלות במסילה העולה בית אל.
קטגוריה: רבנים אורחים

משנה ט

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר: אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת.
קטגוריה: פרק ב

מי נקרא אדם

רק אדם שיש לו יראת שמים ראוי להקרות אדם, ומי שאין לו יראת שמים אינו נקרא אדם.
קטגוריה: יראת שמים

משנה ח

הוא היה אומר: מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים, מרבה שפחות מרבה זימה, מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרבה עצה מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום, קנה שם טוב קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עולם הבא.
קטגוריה: פרק ב

לראותם בלבד

נלמד מנרות חנוכה שאסור להשתמש בהם אלא לראותם בלבד על עבודת השם שלנו.
קטגוריה: חגים ומועדים

שמן טהור

מדוע רצו היוונים לטמאות את השמנים אם הם יכלו לשרוף אותם כליל, מסר חזק ביותר לימי חנוכה על טהרת ישראל.
קטגוריה: רבנים אורחים

משנה ז

אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון.
קטגוריה: פרק ב
עמוד 44 מתוך 59