הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

הר ציון שמם

כל אחד מאיתנו יושב בביתו ומרגיש בטוח אבל לקב"ה אין בית והשכינה נמצאת כל יום בצער.
קטגוריה: דברי הרב

משנה יז

שמעון בנו אומר: כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא.
קטגוריה: פרק א

השליך חמתו על עצים ואבנים

בכל יום ויום צריכים לבכות שאין לנו בית מקדש, ולא רק בתשעה באב, כי בכל יום ויום מתחדשים גזרות רעות.
קטגוריה: דברי הרב

משנה טז

רבן גמליאל אומר: עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אמדות.
קטגוריה: פרק א

משנה טו

שמאי אומר: עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות.
קטגוריה: פרק א

פרה אדומה

מה קרה לפרה האדומה שנמצאה בניו ג'רסי, כיצד היא נולדה ואיך הצליחו לשמור עליה.
קטגוריה: סרטונים מחזקים

לא רעב ללחם

בזמן הגאולה לא יהיה רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה', עוד תורה ועוד תפילה.
קטגוריה: דברי הרב

משנה יד

הוא היה אמר: אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי מה אני. ואם לא עכשיו אימתי.
קטגוריה: פרק א

משנה יג

הוא היה אומר: נגד שמא, אבד שמא. ודלא מוסיף, יסף. ודלא יליף, קטלא חייב. ודאשתמש בתגא, חלף.
קטגוריה: פרק א

זעקת הילד

קטע נדיר מתוך דברי ילד קטן שראה את האלימות המשתוללת בבתי הספר והחליט לחזור בתשובה, וזכה להסחף לעולם של טוהר.
קטגוריה: חוזרים בתשובה
עמוד 43 מתוך 54