הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

משנה ח

הוא היה אומר: מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים, מרבה שפחות מרבה זימה, מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה, מרבה עצה מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום, קנה שם טוב קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה קנה לו חיי עולם הבא.
קטגוריה: פרק ב

לראותם בלבד

נלמד מנרות חנוכה שאסור להשתמש בהם אלא לראותם בלבד על עבודת השם שלנו.
קטגוריה: חגים ומועדים

שמן טהור

מדוע רצו היוונים לטמאות את השמנים אם הם יכלו לשרוף אותם כליל, מסר חזק ביותר לימי חנוכה על טהרת ישראל.
קטגוריה: רבנים אורחים

משנה ז

אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון.
קטגוריה: פרק ב

ראשית חכמה יראת השם

הרצאה הראשונה בסדרת ההרצאות בנושא יראת שמים, תכלית האדם ותפקידו שיהיה לו יראת שמים.
קטגוריה: יראת שמים

קיום התורה בעושר

רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני.
קטגוריה: פרקי אבות

משנה ו

הוא היה אומר: אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, ולא הבישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ובמקום שאין איש השתדל להיות איש.
קטגוריה: פרק ב

יקוב הדין את ההר

באדם יש נשמה קדושה, ואם האדם לא נותן לנשמה את המזון הרוחני שלה, תורה ומצוות, הרי הוא שורף את נשמתו.
קטגוריה: יהדות

שומע תפילה

הקב"ה מציאותו שומע תפילתו של כל האדם וזה הפתח הראשון שכל אדם צריך לדעת שיש מי ששומע אותנו לכל צעקתיו.
קטגוריה: שיחת השבוע

יעקב אהבתי ועשו שנאתי

השינוי המהותי בין יעקב לעשו, בין עולם הזה לעולם הבא ובין מה שהקב"ה אוהב לבין מה שהקב"ה שונא.
קטגוריה: יהדות
עמוד 43 מתוך 57