הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

יקוב הדין את ההר

באדם יש נשמה קדושה, ואם האדם לא נותן לנשמה את המזון הרוחני שלה, תורה ומצוות, הרי הוא שורף את נשמתו.
קטגוריה: יהדות

שומע תפילה

הקב"ה מציאותו שומע תפילתו של כל האדם וזה הפתח הראשון שכל אדם צריך לדעת שיש מי ששומע אותנו לכל צעקתיו.
קטגוריה: שיחת השבוע

יעקב אהבתי ועשו שנאתי

השינוי המהותי בין יעקב לעשו, בין עולם הזה לעולם הבא ובין מה שהקב"ה אוהב לבין מה שהקב"ה שונא.
קטגוריה: יהדות

משנה ה

הלל אומר אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה.
קטגוריה: פרק ב

מורגשות ומושכלות

אדם שחוזר בתשובה מגביר את השכל שלו על הרגש, ולכן כולם חושבים שכל החוזר בתשובה עבר שטיפת מוח.
קטגוריה: יהדות

החזית בית המדרש

כשיש פורעות בעולם צריך להתחזק בלימוד התורה, כי החזית האמיתית של עם ישראל היא התורה הקדושה.
קטגוריה: יהדות

מי יזכה להנצל

ברגעים קשים כאלו צריכים הרבה זכויות לקראת ביאת המשיח, מה צריך לעשות כדי להנצל והיות בגאולה.
קטגוריה: יהדות

משנה ד

הוא היה אומר: עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
קטגוריה: פרק ב

הכרטיס לחיי הנצח

סרט בהפקת ענק של הרב יוסף מזרחי על התבוננות בבריאה ובבורא העולם וכיצד זוכים לחיי הנצח (תרגום בעברית).
קטגוריה: סרטונים מחזקים

תשובה שלימה

בתפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים "והחזרנו בתשובה שלמה לפניך" וכי יש תשובה שאינה שלימה, האם כשאדם חוזר בתשובה רק על עוון אחד זה נקרא תשובה.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 40 מתוך 53