הצגת פריטים הקשורים לתגית: השכמת הבוקר - ישיבת אור דוד

דיני הקורבנות ופסוקי הודו

טעמים לאמירת בעקידה ושאר ענייני הקורבנות, אם הגיע מאוחר איזה קטעים עדיף לאמרם מסדר הקורבנות, ונוסחאות באמירת הקורבנות.
קטגוריה: הלכות תפילה

החייבים והפטורים מתפילין

האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו על הארץ? האם רשאי לשנות מתפילין של יד לתפילין של ראש, ומה הדין להיפך?
קטגוריה: השכמת הבוקר

תפילין רבנו תם

מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש בתפילין של רבנו תם האם מותר לענות או לא?
קטגוריה: השכמת הבוקר

הלכות שונות בתפילין

האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר הם מונחות עליו? האם מותר לתפוס את התפילין בידו והרצועות נופלות מטה?
קטגוריה: השכמת הבוקר

דיני רצועות תפילין חלק ב

האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר

דיני רצועות תפילין חלק א

מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?
קטגוריה: השכמת הבוקר

משמוש התפילין

האם צריך לכסות את התפילין בשעה שעליו? מהו היסח דעת מתפילין? המקומות שבהם נוהגים למשמש בתפילין.
קטגוריה: השכמת הבוקר

חציצה בתפילין

מה הדין אם יש גבס או תחבושת על היד או על הראש? האם צריך להוריד את השעון של יד כאשר מניחים תפילין של יד?
קטגוריה: השכמת הבוקר

השכמת הבוקר ונטילת ידיים לאישה חלק ב

האם נשים חייבות בברכת אשר יצר וברכות השחר, האם אישה מברכת ברכת התורה ומה הדין אם היא מסתפקת.
קטגוריה: הלכות לנשים

איטר יד בתפילין

מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד שאר מלאכות וביד השניה הוא כותב באיזה יד צריך להניח תפילין?
קטגוריה: השכמת הבוקר
עמוד 1 מתוך 4