הצגת פריטים הקשורים לתגית: ברכות התורה - ישיבת אור דוד

ברכות התורה לפני סליחות

תשובה על השאלה: אם אני קם בימי אלול לומר סליחות באשמורת הבוקר, האם אני צריך לברך ברכות התורה לפני הסליחות או שאפשר לומר קודם סליחות ולאחר מכן ברכות התורה.
קטגוריה: חגים ומועדים

ברכות התורה חלק א

אם הסתפק אם ברך ברכות התורה או לא מה צריך לעשות? על איזה לימוד מברכים ברכות התורה? וקצת מנוסח ברכות התורה.
קטגוריה: השכמת הבוקר