דיני רצועות תפילין חלק א

מאת: 
קטגוריה: השכמת הבוקר
ת. פרסום: 31 ינואר 2017
מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?
1. אורך הרצועה של תפילין של יד הוא שיעור שהרצועה תקיף את הזרוע, ויקשור את קשר של התפילין על הזרוע, וימתח את הרצועה על האצבע האמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלוש כריכות, וזהו אורך הרצועה של יד, (וכיום כאשר קונים תפילין מקבלים רצועות יותר ארוכות בהרבה שיהיה בהם גם לכרוך עוד שבע כריכות על היד, אולם אם נקרעה הרצועה הדין הוא שהרצועה כשרה בתנאי שיש לה את האורך שכתבנו).
אורך הרצועה של תפילין של ראש לדעת מרן השולחן ערוך צריך שיגיעו הרצועות עד הטבור או למעלה ממנו מעט, ויש אומרים שצריך שיגיעו הרצועות מימין עד הטבור, ומצד שמאל עד החזה, וכך הוא דעת הזוהר הקדוש והמקובלים, ומכל מקום כתבו האחרונים שצריך שיהיה צד ימין יותר מצד שמאל, ורשאי להוסיף על שיעור זה, ובלבד שלא יהיו ארוכות עד הארץ, ולדעת רבותינו המקובלים יכניסם לתוך חגורתו, ויעשה זאת אחר שעשה שלושה כריכות על אצבעו האמצעית (וכיום כאשר קונים תפילין מקבלים רצועות יותר ארוכות, אולם אם נקרעה הרצועה הדין הוא שהרצועה כשרה בתנאי שיש לה את האורך שכתבנו).

2. רוחב שיעור הרצועה בין בתפילין של יד בין בתפילין של ראש, הוא כשיעור שעורה, היינו סנטימטר אחד, וטוב להחמיר שיהיה סנטימטר ועוד מילימטר (1.1 ס"מ), וכן נכון להחמיר שיהיה שיעור כשעורה גם בקשר של האות יו"ד הסמוך לבית.

3. אם אין לו שיעור אורך הרצועה (סנטימטר אחד כגון שנקרע לו) לדעת הרבה פוסקים אינו יוצא ידי חובה בתפילין אלו, ולכן אם יכול לקחת מאדם אחר תפילין יקח ויניחם, ואם אינו מוצא יניח בתפילין אלו, ולענין הברכה אם יש לו שיעור של 0.9 סנטימטר (היינו 9 מילימטר) יכול להניחן בברכה, ואם יש לו פחות מתשעה מילימטר יניח תפילין אלו ללא ברכה, והיינו שאם היה חסר לו ברצועות של יד ושל ראש יניח תפילין אלו ללא ברכה, ואם היה חסר לו את השיעור ברצועות של יד יניח תפילין של יד ללא ברכה ויברך על תפילין של ראש "על מצות תפילין" ויפטור את תפילין של יד (ולמנהג האשכנזים שתמיד מברכים על תפילין של ראש יברך כאן שני ברכות על תפילין של ראש ברכת "להניח תפילין" וברכת "על מצות תפילין" כיוון שאינו יכול לברך על תפילין של יד), ואם היה חסר לו השיעור של הרצועות בתפילין של ראש למנהג הספרדים שתמיד מברכים רק על תפילין של יד יברך גם עכשיו על תפילין של יד, ולמנהג האשכנזים לא יברך על תפילין של ראש.

4. אם היה חסר שיעור אורך התפילין, אם זה גם בתפילין של יד וגם בתפילין ש יד וגם בתפילין של ראש יניח תפילין אלו ללא ברכה, ואם היה חסר באורך בתפילין של יד יברך על תפילין של ראש "על מצות תפילין" ויכוין לפטור את תפילין של יד, ואם היה חסר באורך התפילין של ראש מנהג הספרדים בלאו הכי לא מברכים על תפילין של ראש, וגם למנהג האשכנזים שבדרך כלל מברכים על תפילין של ראש, לא יברך על תפילין של ראש כלל.
וכן אם היה שיעור רוחב או אורך התפילין כראוי ולאחר מכן נשחקה במשך הזמן, ומחמת כן אין כעת שיעור רוחב או אורך הרצועות, הדין הוא שהרצועות פסולות וצריך להחליפם, ולכן צריך להיזהר במקום שמניחין את התפילין ביד וכורכים סביב הזרוע שבמשך הזמן לפעמים מרוב ההידוק הרצועה נקרעת או מצטמקת ואין בהם שיעור רוחב הרצועה, ויוצא שמניחין ברצועה פסולה וכן יש להיזהר ולבדוק מידי כמה זמן.

5. אם נקרעה הרצועה בתוך השיעור שלה, אין מועיל הדבר אם יקשור את הרצועה אחת לשניה, ואם רוצה לתפור את הרצועה שנקרעה הדין הוא שאם נקרעה בתפילין של ראש והיה הקרע במקום שהרצועה מקיפה על הראש (היינו הרצועות שמניחים על הראש עצמו, שמחברות את התפילין עצמן לקשר שבראש) אינו רשאי לתפור שם, ואם היה הנקרע ברצועות שיורדות מן הראש כלפי הגוף (היינו למטה) רשאי לתפור את הרצועות וכן לברך על תפילין אלו, ואם נקרעה בתפילין של יד רוצה לתפור את הרצועה שביד, אינו רשאי לעשות כן כל זמן שהיה הקרע בתוך שיעור אורך הרצועה שצריך רצועה של היד (והשיעור הוא כמו שכתבנו למעלה שתקיף את הזרוע ויקשור את הקשר על הזרוע וימתח את הרצועה על האצבע האמצעית (האמה) ויכרוך עליה שלוש כריכות, אבל אם נפסקה לא בתוך שיעור זה רשאי לתפור, ובשעת הדחק שאינו מוצא תפילין אחרות ויש לו תפילין אלו שנקרעו ואם לא יתפור יתבטל לגמרי ממצות תפילין יכול תפור את הרצועה מצד פנים באופן שלא יהיה התפירה ניכרת כלפי חוץ (ועדיף שיתפור בגידים ואם אין לו יתפור בחוט פשתן או משאר מינים), ויכול לעשות כן אפילו שנקרעה הרצועה במקום שמקיף את הראש או על היד במקום הקיבורת כדי שלא יתבטל ממצות תפילין, ומכל מקום לא יברך על תפילין אלו שתפר במקום שמקיף הרצועה על הראש או על היד במקום הקיבורת ושיעורו. אם נקרעה הרצועה ברוחבה ועדיין היא מחוברת רשאי לתפור את הקרע, אפילו שנקרעה ואין בה שיעור של סנטימטר.