השכמת הבוקר

הלכות השכמת הבוקר, נטילת ידיים ולבישת הבגדים, הלכות ציצית ותפילין, ברכות השחר וברכות התורה.

החייבים והפטורים מתפילין

28 פברואר 2017  |  נצפה 2436 פעמים
האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו על הארץ? האם…

תפילין רבנו תם

22 פברואר 2017  |  נצפה 5339 פעמים
מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של…

הלכות שונות בתפילין

15 פברואר 2017  |  נצפה 3168 פעמים
האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר הם מונחות עליו?…

דיני רצועות תפילין חלק ב

07 פברואר 2017  |  נצפה 3859 פעמים
האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.

דיני רצועות תפילין חלק א

31 ינואר 2017  |  נצפה 5571 פעמים
מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?

משמוש התפילין

25 ינואר 2017  |  נצפה 2851 פעמים
האם צריך לכסות את התפילין בשעה שעליו? מהו היסח דעת מתפילין? המקומות שבהם נוהגים למשמש…

חציצה בתפילין

17 ינואר 2017  |  נצפה 4274 פעמים
מה הדין אם יש גבס או תחבושת על היד או על הראש? האם צריך להוריד…

איטר יד בתפילין

10 ינואר 2017  |  נצפה 2929 פעמים
מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד שאר מלאכות וביד…

חליצת התפילין

19 דצמבר 2016  |  נצפה 5292 פעמים
מתי אפשר להוריד תפילין? מה דין להיות עם תפילין בשעת תפילת מוסף בראש חודש? האם…

הפסק והיסח דעת בתפילין

12 דצמבר 2016  |  נצפה 5147 פעמים
אם נכנס לבית הכסא האם צריך לחזור ולברך שוב על התפילין? ואם יש לו רק…

סדר הנחת תפילין

07 דצמבר 2016  |  נצפה 2848 פעמים
היכן מנחים תפילין של יד? האם הכריכות שכורכים על היד צריכות להיות שלמות?

ברכת התפילין

28 נובמבר 2016  |  נצפה 3206 פעמים
האם מותר לתת לעני צדקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש? האם מותר לענות…
עמוד 1 מתוך 3