הלכות ברכות

הלכות ברכות, ביאור מקיף על כל ברכות הנהנין, דיני הפסק, עיקר וטפל, ועוד.

ברכת הגומל חלק ג

22 יוני 2015  |  נצפה 2426 פעמים
דיני חבוש שהיה בבית הכלא והשתחרר, דיני חולה שהתרפא, ומה הדין מי שהיו לו כאבי…

ברכת הגומל חלק ב

16 יוני 2015  |  נצפה 2037 פעמים
האם חייב שיהיה עשרה אנשים כדי לברך הגומל או לא? אדם שחלה והתרפא ולפני שברך…

ברכת הגומל חלק א

08 יוני 2015  |  נצפה 2479 פעמים
מקור דין ברכת הגומל, ונוסח ברכת הגומל, ומי חייב לברך ברכת הגומל?

ברכת הריח חלק ג

01 יוני 2015  |  נצפה 3002 פעמים
סוגי הבשמים, על מה מברכים "עצי בשמים", ועל מה מברכים "עשבי בשמים", ועל מה מברכים…

ברכת הריח חלק ב

26 מאי 2015  |  נצפה 1924 פעמים
הגדרת דבר שברכתו עצי בשמים ועשבי בשמים, ומה הדין שיש לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים…

ברכת הריח חלק א

19 מאי 2015  |  נצפה 1833 פעמים
האם אדם שאינו מריח יכול לברך ברכת הריח? ומה הדין אם ברך "שהכל נהיה בדברו"…

עניית אמן

12 מאי 2015  |  נצפה 3288 פעמים
מה הדין אם שמע חצי ברכה האם עונה אמן אחר המברך? האם עונה אמן לאדם…

חיסור תיבות במטבע הברכה

04 מאי 2015  |  נצפה 1910 פעמים
מה דינו של אדם שטעה ולא אמר שם ה' בברכה, או שלא אמר תיבת אתה.…

דין שומע כעונה

27 אפריל 2015  |  נצפה 3323 פעמים
האם אחד יכול לברך ברכת המזון ולהוציא את שאר האנשים? ומה הדין שיש רק שני…

ברכה אחרונה

01 יולי 2014  |  נצפה 6364 פעמים
איזה ברכה צריך לברך קודם "על המחיה" או "בורא נפשות"?, אם בירך אחר אכילת הפת…

נוסח ברכת עם המחיה

22 יוני 2014  |  נצפה 3823 פעמים
איך צריך לחתום בברכת "מעין שלוש" האם "על המחיה ועל הכלכלה" או רק "על המחיה"?…

ברכת האורז

16 יוני 2014  |  נצפה 13327 פעמים
מדוע מברכים על האורז מזונות ולבסוף בורא נפשות? מה מברכים על פריכיות אורז?
עמוד 2 מתוך 4