הצגת פריטים הקשורים לתגית: אוכל - ישיבת אור דוד

שהיה והטמנה בערב שבת

דיני שהיה והטמנה בערב שבת, כיצד מותר לשמר אוכל על הפלטה או על אש מכוסה, והאם מותר להטמין אוכל לשבת.
קטגוריה: הלכות שבת

דין שומע כעונה

האם אחד יכול לברך ברכת המזון ולהוציא את שאר האנשים? ומה הדין שיש רק שני אנשים? ומה הדין בברכת "על המחיה" וברכת "בורא נפשות"? והאם השומע ברכה שיוצא ידי חובה יכול לענות "ברוך הוא וברוך שמו"?
קטגוריה: הלכות ברכות

מכירת חמץ וכשרות המצרכים לפסח

הלכות מכירת חמץ, האם מוכרים את הכלים של החמץ לגוי בפסח? איפה אפשר לקנות חמץ אחר הפסח? האם מותר לאכול אורז וקטנית בפסח?

שימוש בפירות שביעית

כיצד אפשר לאכול פירות עם קדושת שביעית, ואיזה שימושים מותר לעשות עם פירות אלו.
קטגוריה: שנת שמיטה

קדושת פירות של שביעית חלק ב

האם קליפות של פירות נוהג בהם קדושת שביעית? האם בגרעיני פירות נוהג בהם קדושת שביעית? ומה הדין ביין של שביעית לגבי הקידוש האם מותר למלא עד הסוף?
קטגוריה: שנת שמיטה

קדושת פירות של שביעית חלק א

אם נשאר חלק מהפרי האם מותר לזורקו לאשפה? האם מותר לתת לתינוק פרי שיש בו קדושת שביעית?
קטגוריה: שנת שמיטה

קניית פירות וירקות בשביעית חלק א

מהו איסור ספיחים? ממה אפשר לקנות בשנת שמיטה: אוצר בית דין, יבול חו"ל או נכר, ומהו היתר מכירה?
קטגוריה: שנת שמיטה

גידולי פירות וירקות של שביעית

באיזה גידולים שייך קדושת שביעית? ומתי זמן הקובע לפרי או ירק שיהיה קדוש בקדושת שביעית?
קטגוריה: שנת שמיטה

ברכת מעין שלוש

הלכות ברכת מעין שלוש, על המחיה על הגפן ועל הפירות ושיעור לברכה אחרונה. והלכות עניית אמן.
קטגוריה: הלכות ברכות

ברכה אחרונה

הלכות ברכה אחרונה, מעין שלוש ובורא נפשות, שיעור ברכה אחרונה ודיני עיקר וטפל לעניין ברכה אחרונה.
קטגוריה: הלכות ברכות
עמוד 4 מתוך 7