ברכת הריח חלק ג

מאת: 
קטגוריה: הלכות ברכות
ת. פרסום: 01 יוני 2015
סוגי הבשמים, על מה מברכים "עצי בשמים", ועל מה מברכים "עשבי בשמים", ועל מה מברכים "מיני בשמים"?
1.  על הנענע, ועל ריח טוב שיוצא מהשושנים (ורדים), ועל פרחים שנקראים נרקיס, מברך עליהם "בורא עשבי בשמים".

2. חתיכות של קינמון וכן גרגירי הצפורן שהם מיועדים אך ורק כשי להריח בהם מנהג הספרדים לברך עליהם "בורא עצי בשמים", ומנהג האשכנזים לברך עליהם לברך עליהם "בורא מיני בשמים", אולם כל זה דווקא שגרגירי הצפורן וחתיכות הקינמון מיועדים בעיקר רק כדי להריח בהם, אבל אם הם מיעודים כדי להשתמש בהם כתבלין כגון קינמון טחון או צפורן טחון שאז דרך העולם להשתמש בהם בעיקר כדי לתבל את המאכל יש לברך עליהם "בורא מיני בשמים" גם למנהג הספרדים.

3. על ריחאן התימני המצוי כיום המנהג לברך עליו "בורא עצי בשמים", מכיוון שכיום הוא מין עץ ומתקיים שנים רבות.  

4. על עצי בשמים שנקראים רוזמרין ויסמין מברכים עליהם "בורא עצי בשמים".

5. פלפל שחור או פלפל אנגלי שמשתמשים בהם לשפם תיבול המאכלים, ומיד אחר כתישתם יוצא מהם ריח טוב, אם מתכוין להריחם והוא נהנה מהריח שלהם יש לו לברך "בורא מיני בשמים", וכן שאר מיני תבלינים שיש בהם ריח טוב ומתכוין להריחם מברכים עליהם "בורא מיני בשמים", ומכל מקום כיוון שיש בזה מחלוקת הפוסקים אם יש לברך על מיני תבלינים שאין הרגילות להריחם כלל, לכן טוב להימנע מלהריח בפלפל ובזנגביל כדי לא להיכנס לספק ברכות.

6. על הרוד"א המצוי בזמנינו לדעת הרבה מן הפוסקים יש לברך "בורא עשבי בשמים", אולם כיוון שיש בזה מחלוקת לכן הנכון יותר לברך על הרוד"א "בורא מיני בשמים", וכל זה דווקא שיש ברוד"א ריח טוב אולם יש מקומות שבהם הרוד"א אין לו ריח טוב ולכן אין לו לברך שום ברכה על רוד"א כזאת.

7. בושם כיום המיוצר ועשוי מריח סיננטי ויש לו ריח טוב, מעיקר הדין יכול לברך עליו "בורא מיני בשמים", ויש שנמנעו מלברך על בושם העשוי מסננטי מטעם ספק ברכות להקל, ולכן הנכון הוא שלא להריח במי בושם.

8. אין לברך על בשמים שעשוים להעביר ריח רע כגון מטהר אויר וכדומה, ואפילו שמתכוין להריח את הריח הטוב שיש בהם אין לברך עליהם.

9. טבק של הרחה שיש בו ריח טוב, וכן סיגריות או סיגרים שיש להם ריח טוב, המנהג הוא שלא לברך עליהם ברכת הריח אפילו שנהנה מן הריח שלהם.

10. על שמן אפרסמון (שהוא הנקרא "צרי" בלשון המקרא) שיוצא מן העץ כאשר חותכים את העץ (אולם אין זה עץ האפרסמון המצוי בזמנינו), חכמים תקנו לברך על ריחו בטוב "ברוך אתה ה'... בורא שמן ערב", והוא הדין לשאר שמנים שיש בהם ריח טוב מצד עצמם, וגם שמן זית שיצא על ידי כבישה או טחינה ויוצא ממנו ריח טוב מברך על ריחו "בורא עצי בשמים".