yeladim

הגמרא אומרת: אמר ריש לקיש משום ר׳ יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן אמר ליה רב פפא לאביי דידי ודידך מאי אמר ליה אין דומה הבל פה שאין בו חטא להבל פה שיש בו חטא. ילדים קטנים עד גיל בר-מצווה שאז מחוייבים במצוות הם נקראים 'תינוקות של בית רבן' והלימוד תורה שלהם ללא חטא ומגיע עד כסא הכבוד. מאז ומעולם העולם התקיים בזכות התורה של הילדים האלו ובזכותם עם ישראל ניצול מכל מיני פורעניות.

תלמוד תורה 'אור דוד' מונה מעל 300 ילדים הכולל גנים מגיל 3 עד 6, וכיתות א' עד ח'. ובכל התלמוד תורה נמצאים מיטב הגננות והמלמדים, עובדים מסורים ואנשי מקצוע שבכל כוחם מעניקים לילדים את הכלים לגדול ולפרוח.
אנו עומדים לקראת יום הדין - ראש השנה - בו דנים את האדם לכל השנה אם לבריאות או לחולי, אם לפרנסה או לעוני, אם לשלווה או לטירחה. כל אחד רוצה לבוא עם סנגור ליום הדין הזה...

ולכן בכל חודש אלול לקראת ראש השנה ויום כיפור שהוא יום הדין לכל השנה בו נקבע לאדם איך תהיה שנתו בפרנסה, בבריאות ובנחת, עורך הרב דניאל זר מגבית להחזקת ילד בתלמוד תורה של המוסדות.
ניתן לתרום כל סכום שרוצים ואפילו הקטן ביותר, ומי שרוצה יכול לזכות בהחזקת ילד לחודש שלם בתרומה של 500ש"ח. וכל מי שתורם זאת זוכה לבוא ליום הדין עם לימוד תורה של חודש שלם של ילד ללא חטא!

בואו וזכו בזכות העצומה - לבוא עם סנגור גדול ליום הדין, ובזכות זה נזכה לשנה טובה ומבורכת בכל, ברוחניות ובגשמיות, אמן.PAYPAL
ניתן לתרום כל סכום שהוא, ע"י כרטיס אשראי באתר מאובטח פאיי-פאל הבין-לאומי ע"י תשלום אחד או מספר תשלומים וכן ניתן לתרום ע"י הטלפון.

לתרומה באתר מאובטח
או ע"י הטלפון לחצו כאן!