הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם לחברו - ישיבת אור דוד

מדבר שקר תרחק

סיפור מרגש על זכות של עבודת המידות שגרמה ישועות גדולות לאחר עשר שנים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

פרשת נח - התחשבות בזולת

כמה זכות שנראת חובה היא להתחשב ולעזור לזולת - סיפור חזק ומרגש על התחשבות בזולת שגרמה לישועות.

ברכת שהחיינו על חברו

מתי צריך לברך ברכת "שהחיינו" על חבירו, ובאיזה חבר מדובר, ומה הדין אם ראה אותו דרך המחשב אם צריך לברך "שהחיינו".
קטגוריה: הלכות ברכות

הויתור

כמה חשוב לוותר לשני וכמה נחת רוח הויתור עושה לקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

השכנה השכינה והחתונה

מילים תמימות שפעמים פוגעות, ומוטל על כל אדם להבין ולדון את חברו לכף זכות.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

דאגה לזולת

פעמים ואם לא רבות אנו נפגשים עם הנסיונות בבין אדם לחברו, כמה החובה שמוטלת עלינו לדאוג לשני להיות עם הלב והרגש כלפיו.
קטגוריה: שיחת השבוע

חילול השם

ימי הספירה אנו באבלות על מות תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה.
קטגוריה: מעגל השנה

כפיות טובה

חשיבות מידת הכרת הטוב, עד שאדם שיש בו כפיות טובה הוא בסכנה קיומית שעלול לכפור בטובות של הקב"ה.
קטגוריה: שיחת השבוע

קירוב הלבבות

חובת האדם להנהיג את עצמו בקירוב הלבבות עם משפחתו וחבריו, להיות אדם פנימי הבנוי מדברים קטנים אלו של דרך ארץ.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת חיי שרה - עין צרה

מיהו עפרון ולמה הוא מוזכר בתורה? הרצאה חזקה על מידת עין טובה ועין צרה.
עמוד 16 מתוך 20