הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

הלכות כשרות הלולב

בהמשך לדיני הלכות ארבעת המינים, נבאר בשיעור הזה את דיני הלכות כשרות הלולב כיצד ניתן לנות לולב המהודר והמובחר לכל הדעות ואיזה דינים חשובים לדעת.
קטגוריה: הלכה למעשה

הלכות ערבה והדס

בשיעור זה נבאר את דיני הכשרות של הדס וערבה, כיצד ניתן לקנות את הסוכ המהודר ביותר ומה הדינים שצריכים להשים לב אליהם כדי לצאת ידי חובה לכל הדעות.
קטגוריה: הלכה למעשה

הלכות אתרוג

בשיעורים אלו נבאר ונסביר את דיני אתרוג, כיצד בוחרים אתרוג מהודר לחג, ומה הדברים שצריכים להקפיד שלא יהיו באתרוג, ועוד כמה פרטי דינים.
קטגוריה: הלכה למעשה

איסור תענית בשבת

האם מותר להתענות בשבת? מה יעשה אדם שראה דבר לא טוב בחלום שצריך להתענות עליו?
קטגוריה: הלכות שבת

אם איזה נשים מותר להתייחד

בשיעור זה נלמד אם איזה נשים מותר להתייחד יחד, כיון שהם שונאות אחת את השניה. אלו נשים אלו ומה פרטי דינים אלו.
קטגוריה: הלכה למעשה

פירות שביעית ואוצר בית דין

כיצד מתנהגים עם פירות שביעית, האם מותר לזרוק קליפות לפח, ומה עושים עם פירות אוצר בית דין?

מכירת אופניים חשמליות לקטן

תשובה על השאלה: האם מותר למכור לילד קטן אופניים חשמליות והאם מותר להגביר את המהירות של האופנים מעל המהירות הנמכרת.
קטגוריה: שאלות שונות

קדושת פירות שביעית

כיצד משתמשים בפירות בשנת השמיטה וכיצד קונים אתרוג בשנת השמיטה?

איסור ספיחין בשמיטה

מהו ספיחין וכיצד נקנה ירקות בשנת השמיטה, האם מותר לקנות היתר מכירה או לא?

עבודות הקרקע והגינה בשמיטה

המשך הלכות עבודת הקרקע בשמיטה, מה עושים עם גינה בשמיטה ומה הדין של גינה של בניין בשמיטה.
עמוד 1 מתוך 99