alonim-baner

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם כדאי להוסיף שם על השם רות?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
האם יש איסור מפורש לשימוש בסם?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
מדוע משתמשים בחלוקת התנ"ך שנעשתה ע"י אינו יהודים?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
שאלות בעניין הלכות מזוזה וצורת הפתח...
קטגוריה: שאלות בהלכה