alonim-baner

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

אברהם בן נדרה ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

הלכות חדשות

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר להשתמש בשמות של הבורא?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
כמה פעמים צריך להתענות בשביל תיקון עוונות?
קטגוריה: צניעות וקדושה
1
תגובות
איך עושים תשובה על הוצאת זרע לבטלה?
קטגוריה: צניעות וקדושה