alonim-baner

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

דוד בן טג'י ז"ל     ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

חיים בן חביבה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

סתיו בת יוסף

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
מספר שאלות על לימוד חק לישראל...
קטגוריה: לימוד תורה
1
תגובות
האם מותר לפרסם לא לאכול במסעדה מסויימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מדוע הקב"ה לא ברא את העולם בשלימות?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
מתי מברכים 'אשר יצר' באמצע סעודה?
קטגוריה: שאלות בהלכה