alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר להשתמש בסוכה של בית הכנסת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
כיצד הוגים את המילה 'לא' בארמית?
קטגוריה: לימוד תורה
1
תגובות
החלטת דרכים - לא יודעת מה להחליט?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
מהם הצרות המוזכרות בדברי הנבואות?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל