alonim-baner

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

הלכות חדשות

שאלות חדשות

1
תגובות
האם גבר יכול להדליק נרות שבת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם אפשר לקיים מניין בשבת ע"י הגברה?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
שאלות בנושא עירוב שבת...
קטגוריה: שאלות בהלכה