alonim-baner

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם יש איסור מפורש לשימוש בסם?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
מדוע משתמשים בחלוקת התנ"ך שנעשתה ע"י אינו יהודים?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
שאלות בעניין הלכות מזוזה וצורת הפתח...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם מותר לפרסם בפוסט ש'ניצחתי את אבא שלי'?
קטגוריה: שאלות בהלכה