alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

הלכות חדשות

שאלות חדשות

1
תגובות
איך גורמים לנפטר להופיע בחלום?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
האם ילד שהתגייר יכול לומר על אביו קדיש?
קטגוריה: הלכות תפילה
1
תגובות
האם צריך לברך בכל יום תפילת הדרך?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מתי כלי הופך להיות בסיס לדבר האסור בשבת?
קטגוריה: שאלות בהלכה