alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

אליס שירזי בת נינט חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם חלום על פילים זה סימן לא טוב?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
שאלה בהלכה
קטגוריה: צניעות וקדושה
1
תגובות
האם מותר לטוס לאילת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם טבילה במקוה קר היא סגולה לכפרת עוונות?
קטגוריה: שאלות בהלכה