alonim-baner

לעילוי נשמת

אליס שירזי בת נינט חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם חלום על פילים זה סימן לא טוב?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
שאלה בהלכה
קטגוריה: צניעות וקדושה
1
תגובות
האם מותר לטוס לאילת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם טבילה במקוה קר היא סגולה לכפרת עוונות?
קטגוריה: שאלות בהלכה