alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

הלכות חדשות

שאלות חדשות

1
תגובות
האם צריך לברך בכל יום תפילת הדרך?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מתי כלי הופך להיות בסיס לדבר האסור בשבת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם יש חומרא לאפית מצה אחר מצה בתנור?
קטגוריה: שאלות בהלכה