alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לקחת משרה על חשבון פיטורין של עובד?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
מה דעת התורה הקדושה על כדור הארץ?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
האם הקב"ה רוצה שיהיה לנו טוב או ח"ו אחרת?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
עד איזה גיל מותר להכות ילדים?
קטגוריה: שאלות בהשקפה