alonim-baner

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

אברהם בן נדרה ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לגלח את הזקן גם במכונה ללא הכשר?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם המתכון המוציא או מזונות?
קטגוריה: הלכות ברכות
1
תגובות
עד מתי אסור לזרוע? שנת השמיטה מתי מסתיימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה