alonim-baner

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
עד מתי נקרא יתום לעניין פגיעה?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
מדוע יש מחלוקת ביהדות, בהלכה ובהשקפה?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
מהי העבירה הכי חמורה בתורה?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל