alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

סתיו בת יוסף

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

רבקה בת לאה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
מספר שאלות על לימוד חק לישראל...
קטגוריה: לימוד תורה
1
תגובות
האם מותר לפרסם לא לאכול במסעדה מסויימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מדוע הקב"ה לא ברא את העולם בשלימות?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
מתי מברכים 'אשר יצר' באמצע סעודה?
קטגוריה: שאלות בהלכה