alonim-baner

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

אליס שירזי בת נינט חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם כדאי להתפלל על קברי אבותי לישועה?
קטגוריה: הלכות תפילה
1
תגובות
כיצד מתקנים משכב זכור והוצאת זרע לבטלה?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
חלמתי שאני טובל במקוווה, מה זה אומר?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
מי שלא ישן בלילה מתי יברך ברכות השחר?
קטגוריה: הלכות תפילה