alonim-baner

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

אברהם בן נדרה ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לגלח את הזקן גם במכונה ללא הכשר?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם המתכון המוציא או מזונות?
קטגוריה: הלכות ברכות
1
תגובות
עד מתי אסור לזרוע? שנת השמיטה מתי מסתיימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה