alonim-baner

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

רבקה בת לאה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
מה דינו של ילד "מבחנה"?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מה אפשר לעשות לעילוי נשמת אבי ז"ל?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
האם אפשר לקבל את התיקון של מי שבא על גויה?
קטגוריה: שאלות ביהדות