alonim-baner

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

אליס שירזי בת נינט חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לטוס לאילת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם טבילה במקוה קר היא סגולה לכפרת עוונות?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
איזה פרק תהילים הוא סגולה לפרנסה?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל