alonim-baner

לרפואת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

דוד בן טג'י ז"ל     ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לטבול כלים במקוה נשים או גברים?
קטגוריה: כשרות המטבח
1
תגובות
מה הכוונה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
אין לי חשק לכלום, איך מתגברים על הקושי?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
האם מותר לתלות על הקיר תעודת הצטיינות?
קטגוריה: שאלות בהשקפה