alonim-baner

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

רבקה בת לאה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
כיצד ניתן לשמור את העיניים שלנו ברחוב?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
בילבול בתפילת שמונה עשרה...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
למה הכוונה שהתורה נכתבה 2000 שנה לפני הבריאה?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
חלום מוזר בחג הפסח...
קטגוריה: שאלות בהלכה