alonim-baner

להצלחת

רבקה בת לאה

לעילוי נשמת

חיים בן חביבה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

דוד בן טג'י ז"ל     ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לגלח עם סכין בגוף הגבר?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם מותר לאכול במקום שאין מזוזה?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
ברית מילה עם מגן קלאמפ...
קטגוריה: שאלות בהלכה