alonim-baner

להצלחת

סתיו בת יוסף

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

רבקה בת לאה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

חיים בן חביבה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
מספר שאלות על לימוד חק לישראל...
קטגוריה: לימוד תורה
1
תגובות
האם מותר לפרסם לא לאכול במסעדה מסויימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מדוע הקב"ה לא ברא את העולם בשלימות?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
מתי מברכים 'אשר יצר' באמצע סעודה?
קטגוריה: שאלות בהלכה