alonim-baner

לעילוי נשמת

חיים בן חביבה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

דוד בן טג'י ז"ל     ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לאכול במקום שאין מזוזה?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
ברית מילה עם מגן קלאמפ...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
איך אפשר לתקן עוון זרע לבטלה ומשכב זכור?
קטגוריה: צניעות וקדושה