alonim-baner

לעילוי נשמת

אליס שירזי בת נינט חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
מי שלא ישן בלילה מתי יברך ברכות השחר?
קטגוריה: הלכות תפילה
1
תגובות
אני חולמת על גלי הים שחובטים בי, מה זה אומר?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
האם חלום על פילים זה סימן לא טוב?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
האם מותר לשיר בברכת חתנים?
קטגוריה: שאלות בהלכה