alonim-baner

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

סתיו בת יוסף

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם אפשר לקבל את התיקון של מי שבא על גויה?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
דין אמירה לגוי ביום שבת...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם אפשר לשנות את המזל?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
שאלה על בר מצווה?
קטגוריה: שאלות בהלכה