alonim-baner

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

רבקה בת לאה

להצלחת

סתיו בת יוסף

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם אפשר לקבל את התיקון של מי שבא על גויה?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
דין אמירה לגוי ביום שבת...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם אפשר לשנות את המזל?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
שאלה על בר מצווה?
קטגוריה: שאלות בהלכה