alonim-baner

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לרפואת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

חיים בן חביבה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לטבול כלים במקוה נשים או גברים?
קטגוריה: כשרות המטבח
1
תגובות
מה הכוונה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים?
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
אין לי חשק לכלום, איך מתגברים על הקושי?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
האם מותר לתלות על הקיר תעודת הצטיינות?
קטגוריה: שאלות בהשקפה