alonim-baner

לעילוי נשמת

דוד בן טג'י ז"ל     ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שמעון בן יולנדה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לגלח עם סכין בגוף הגבר?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם מותר לאכול במקום שאין מזוזה?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
ברית מילה עם מגן קלאמפ...
קטגוריה: שאלות בהלכה