הזורעים בדמעה ברינה יקצורו (דיסק שמיעה/צפייה)

כח הדמעות בתפילה, שכל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה שאין שום תפילה עם דמעה חוזרת ריקם.
₪3
:בחר סוג מדיה *
כמות: