בין אדם לחברו (דיסק שמיעה)

חומרת הדין במצוות שבין אדם לחברו ומדוע אנו כל כך לא נזהרים בזה...
₪3
דיסק שמע בלבד 
כמות: