קריאת תהילים

3140
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
133
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • טליה מילקיס אלמוג בת זוסלין
  ברכה ללידה קלה
 • אפרת בת יפה
  ברכה לזיווג הגון
 • אברהם בן נוארה מלכה להצלחה במשפט
  ברכה להצלחה
 • אברהם בן נוארה מלכה לכל הישועות והברכות
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אברהם בן נוארה מלכה לכל הישועות והברכות
  ברכה לשלום בית
 • אברהם בן נוארה מלכה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אברהם בן נוארה מלכה לכל הישועות והברכות
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  ענבל בת רויטל
 • לעילוי נשמת
  אילנה בת מז'יאנה
 • חסוי מברך/ת את חיה בת אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  דניאל בן ריבה
 • חסוי מברך/ת את איריס בת חיה
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את לינוי בת איריס
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אסתר בת בת שבע
  ברכה לזרע של קיימא
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את הרצל-כל הישועות בן מלכה
  ברכה להצלחה
 • נעמי ונחמן מברך/ת את גפן בת ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את עדנה בריאות ונחת בת דייזי
  ברכה להצלחה
 • נעמי מברך/ת את נחמן בן פרידה
  ברכה לרפואה שלמה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את חיילי צה"ל בן חווה
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את אייל-כל הישועות בן עדנה
  ברכה להצלחה
 • נעמי ונחמן מברך/ת את שרון ושני בת לאה ונעמי
  ברכה להצלחה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את רעות חיה מירה ליטל בת עפרי בת חווה
  ברכה לזרע של קיימא
 • נעמי ונחמן מברך/ת את י רדן בן אביטל
  ברכה לרפואה שלמה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את שרונה גלית שרה מיכל אליס פרידה בת חווה
  ברכה לרפואה שלמה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את אייל-כל הישועות בן עדנה
  ברכה לזיווג הגון
 • נעמי ונחמן מברך/ת את שמעון בן אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את יניב ליאור לימור ליטל בת שולה בן חווה
  ברכה לזיווג הגון
 • נעמי ונחמן מברך/ת את רותם בן שני
  ברכה להצלחה
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את נפתלי ניב ונועה כל הישועות בן חווה
  ברכה לשלום בית
 • עדנה בריאות מזל ואושר מברך/ת את נפתלי ניב ונועה כל הישועות בן חווה
  ברכה לפרנסה בשפע