קריאת תהילים

2987
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
71
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כז
כח
כט
ל
לג
מ
מא
מט
נג
נה
נו
נח
ס
סב
סג
סו
סז
סט
ע
עא
עב
עז
פ
פב
פה
פו
פז
צא
צג
צה
צו
צח
צט
ק
קג
קט
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קטז
קיז
קיח
קכ
קכא
קכג
קכד
קכה
קכו
קכח
קכט
קל
קלא
קלג
קלד
קלז
קמ
קמג
קמה
קמו
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • אסתר שרה בת רחל
  ברכה לזרע של קיימא
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את חיילי צה"ל בן חוה
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את נפתלי ונועה בן חווה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את נפתלי ונועה בן חווה
  ברכה לשלום בית
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את אייל-בריאות והצלחה בן עדנה
  ברכה לזיווג הגון
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את אייל-בריאות והצלחה בן עדנה
  ברכה לזיווג הגון
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את אייל-בריאות והצלחה בן עדנה
  ברכה לזיווג הגון
 • עדנה-בריאות ונחת מברך/ת את משפ עדנה-כל הישועות בת דייזי
  ברכה להצלחה
 • . מברך/ת את פנחס מרדכי בן מזלה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • . מברך/ת את ענבל קולט בת עדנה
  ברכה להצלחה
 • . מברך/ת את ענבל קולט בת עדנה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • . מברך/ת את עדנה בת אסתר קולט
  ברכה לרפואה שלמה
 • אביבית חביבה בת ליליאן
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  ענבל בת רויטל
 • לעילוי נשמת
  אילנה בת מז'יאנה
 • גיל מברך/ת את מתן בן כרמלה
  ברכה לזיווג הגון
 • יהודה בן יוכבד
  ברכה להצלחה
 • מזל מברך/ת את אילנית בת מזל
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את ישראל בן סאלי ז"ל
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את רונית בת אסתר לוי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את דורית בת מזל ז"ל
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את עוז,עזרא בן מזל ז"ל
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אבנר בן סאלי ז"ל
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אבנר,בריאות,אושר,הצלחה. בן סאלי ז"ל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את עמית,בריאות,אושר,הצלחה. בן לאה
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את הדר,בריאות,אושר,הצלחה. בת לאה
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את שירה בת יהודית
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את רחל בת ענת
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את עדי בת ענת
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את יעקב שאולי בן טובה
  ברכה לרפואה שלמה