קטגוריות לשאלות ותשובות

שאלות בהלכה

halaha

שו"ת בנושא הלכה כגון הלכות ברכות, שבת, כשרות ועוד.

שאלות בהשקפה

drasha

שו"ת בנושא השקפה כגון לימוד תורה, הנהגות ועוד.

שאלות ביהדות

drasha

שו"ת בנושא יהדות כגון תנ"ך, מדרשי חז"ל, בריאת העולם ועוד.

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר להשתמש היום בקמיע?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם יש כפרה לאדם שהוציא שם רע על משפחה שלמה?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
האם מותר לקרוא ספר איוב בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת
1
תגובות
מדוע התורה חוזרת על דברים פעמיים?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
האם מותר לגוי לעבוד במקומי בשבת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
חלמתי על מילה בספר תורה שנמחקה...
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
שאלה על מות שרה אמנו...
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
מדוע הקב"ה הזהיר את האדם לא לאכול מעץ הדעת?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל