קטגוריות לשאלות ותשובות

שאלות בהלכה

halaha

שו"ת בנושא הלכה כגון הלכות ברכות, שבת, כשרות ועוד.

שאלות בהשקפה

drasha

שו"ת בנושא השקפה כגון לימוד תורה, הנהגות ועוד.

שאלות ביהדות

drasha

שו"ת בנושא יהדות כגון תנ"ך, מדרשי חז"ל, בריאת העולם ועוד.

שאלות חדשות

1
תגובות
האם צריך לחשוש מעין הרע?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
האם מותר להעתיק במבחנים?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מדוע פסקו מיתות בית דין כיום?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
האם יש לי תקנה....
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
מהי מעלת המקווה ומה צריך לכוון בתוך המים?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
מה השכר לצד הניסיון הקשה…
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
כיצד המזוזה יכול לשור עלינו ממחלות?
קטגוריה: הנהגת הבורא