פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה ז

21 מרס 2017  |  נצפה 74 פעמים
רבי ישמעאל בנו אומר: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא, והגס ליבו בהוראה, שוטה…

משנה ו

28 פברואר 2017  |  נצפה 128 פעמים
רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על…

משנה ה

22 פברואר 2017  |  נצפה 146 פעמים
רבי ישמעאל אומר: הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד…

משנה ד

15 פברואר 2017  |  נצפה 197 פעמים
רבי לויטס איש יבנה אומר: מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רימה. רבי יוחנן אומר: כל המחלל…

משנה ג

07 פברואר 2017  |  נצפה 258 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג הרבה, שאין לך אדם שאין לו שעה,…

משנה ב

31 ינואר 2017  |  נצפה 198 פעמים
בן עזאי אומר: הוי רץ למצוה קלה כבחמורה, ובורח מן העברה, שמצוה גוררת מצוה, ועברה גוררת עברה, ששכר…
עמוד 1 מתוך 12
bottombenner-sheal