פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה יב

20 יוני 2017  |  נצפה 62 פעמים
רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקים.

משנה י

07 יוני 2017  |  נצפה 100 פעמים
רבי מאיר אומר: הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה, והוי שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה,…

משנה ט

23 מאי 2017  |  נצפה 102 פעמים
רבי יונתן אומר: כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה…

משנה ח

16 מאי 2017  |  נצפה 138 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר קבלו דעתי,שהן רשאין ולא…

משנה ז

21 מרס 2017  |  נצפה 198 פעמים
רבי ישמעאל בנו אומר: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא, והגס ליבו בהוראה, שוטה…

משנה ו

28 פברואר 2017  |  נצפה 293 פעמים
רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על…

משנה ה

22 פברואר 2017  |  נצפה 265 פעמים
רבי ישמעאל אומר: הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד…

משנה ד

15 פברואר 2017  |  נצפה 300 פעמים
רבי לויטס איש יבנה אומר: מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רימה. רבי יוחנן אומר: כל המחלל…

משנה ג

07 פברואר 2017  |  נצפה 362 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג הרבה, שאין לך אדם שאין לו שעה,…
עמוד 1 מתוך 8
bottombenner-sheal