פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה טז

18 יולי 2017  |  נצפה 43 פעמים
רבי ינאי אומר: אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים. רבי מתיא בן חרש אומר: הוי…

משנה טו

12 יולי 2017  |  נצפה 80 פעמים
רבי נהוראי אומר: הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחברך יקימוה בידך, ואל בינתך אל…

משנה יד

04 יולי 2017  |  נצפה 67 פעמים
רבי יהודה אומר: הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון, רבי שמעון אומר: שלושה כתרים הן, כתר תורה,…

משנה יג

27 יוני 2017  |  נצפה 84 פעמים
רבי אליעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא…

משנה יב

20 יוני 2017  |  נצפה 99 פעמים
רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקים.

משנה י

07 יוני 2017  |  נצפה 144 פעמים
רבי מאיר אומר: הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה, והוי שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה,…

משנה ט

23 מאי 2017  |  נצפה 140 פעמים
רבי יונתן אומר: כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה…

משנה ח

16 מאי 2017  |  נצפה 177 פעמים
הוא היה אומר: אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר קבלו דעתי,שהן רשאין ולא…

משנה ז

21 מרס 2017  |  נצפה 242 פעמים
רבי ישמעאל בנו אומר: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא, והגס ליבו בהוראה, שוטה…
עמוד 1 מתוך 9
bottombenner-sheal