הלכות תפילה

הלכות תפילה, דיני קרבנות ופסוקי דזמרה, הלכות קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה.

דיני הקורבנות ופסוקי הודו

16 מאי 2017  |  נצפה 397 פעמים
טעמים לאמירת בעקידה ושאר ענייני הקורבנות, אם הגיע מאוחר איזה קטעים עדיף לאמרם מסדר הקורבנות, ונוסחאות באמירת הקורבנות.

דיני הקורבנות ופסוקי הודו חלק ב

23 מאי 2017  |  נצפה 787 פעמים
האם חייב לומר פיטום הקטורת מתוך הכתב? מי ששומע ציבור שאומרים ה' מלך האם חייב לעמוד כמו הציבור?

פסוקי דזמרה חלק א

07 יוני 2017  |  נצפה 537 פעמים
מאיזה שעה אפשר לומר פסוקי דזמרה, האם נשים חייבות בכך והאם חייבים לחזור אם אמר ללא כוונה?

הפסק בפסוקי דזמרה

13 יוני 2017  |  נצפה 296 פעמים
האם מותר לענות לחבר באמצע פסוקי דזמרה, והאם מותר לענות קדיש או י"ג מידות באמצע פסוקי דזמרה?

המאחר לתפילה

20 יוני 2017  |  נצפה 544 פעמים
מה יעשה אדם שהגיע מאוחר לתפילת שחרית, סדר העדיפויות על מה לדלג, בפסוקי דזמרה, בקורבנות, ובשבת.

ברכת ישתבח

27 יוני 2017  |  נצפה 409 פעמים
הלכות פרטי דינים באמירת "ישתבח", איסור דיבור והפסק בין "ישתבח" ל"יוצר".

קדיש

04 יולי 2017  |  נצפה 432 פעמים
דיני הקדיש, מי תיקן אמירת הקדיש ומדוע, האם מותר לדבר בזמן הקדיש ומה צריך לכוון בעניתו.

קדיש בתפילה

12 יולי 2017  |  נצפה 288 פעמים
מה עדיף קדיש או קדושה? האם חייב לעמוד בקדיש? האם צריך לפסוע שלוש פסיעות בסוף הקדיש?

קדיש יתום

18 יולי 2017  |  נצפה 346 פעמים
הלכות אמירת קדיש יתום, מהו קדיש יתום ומה המעלה שלו, מתי אומרים קדיש יתום ועד מתי מותר לומר…

אמירת ברכו

05 נובמבר 2017  |  נצפה 50 פעמים
מדוע אומרים ברכו את ה' המבורך. האם חייב לעמוד בשעת אמירת "ברכו"? האם לאחר שענה "ברכו" יכול להפסיק…

ברכות קריאת שמע

21 נובמבר 2017  |  נצפה 224 פעמים
האם מותר לומר קדושת "יוצר" ביחיד? ומה הדין אם התפלל ואינו יודע היכן נמצא בברכת "יוצר אור" או…