שנת שמיטה

הלכות לשנת השמיטה, דיני שמיטת קרקעות, הלכות קדושת פירות שביעית, מה צריך לבדוק לפני שקונים פירות או ירקות בשנת השמיטה.

טעם מצוות שמיטה

05 נובמבר 2014  |  נצפה 1313 פעמים
טעם מצוות שנת השמיטה, מדוע אנו צריכים להפקיר את הקרקע בשנת השמיטה.

מצוות שמיטה בזמן הזה

17 נובמבר 2014  |  נצפה 1015 פעמים
האם מצות שמיטה בזמן הזה היא מהתורה או מדרבנן? וממתי מתחיל זמן "תוספת שביעית"?

הקרקעות האסורות בעבודה בשמיטה

24 נובמבר 2014  |  נצפה 942 פעמים
על איזה קרקעות חל איסור עבודה בשנת השמיטה ואיזה קרקעות מותרות לעבוד בשמיטה? האם מותר להשקות עציץ שנמצא…

עבודות הקרקע בשמיטה חלק א

01 דצמבר 2014  |  נצפה 1086 פעמים
איזה מלאכות מותר לעשות בשביעית ואיזה מלאכות אסור לעשות בשביעית? האם מותר לשתות מקולר שנמצא על צמחיה והמים…

עבודות הקרקע בשמיטה חלק ב

29 דצמבר 2014  |  נצפה 1207 פעמים
האם מותר לכסח את הדשא? האם מותר לנקות את הגינה ולעקור עשבים בשנת השמיטה?

עבודות הקרקע בשמיטה חלק ג

29 דצמבר 2014  |  נצפה 1041 פעמים
האם מותר ליישר אדמה בגינה? האם מותר להוציא את הקוצים מן האילן? האם מותר לרסס על האילן חומרי…

גידולי פירות וירקות של שביעית

05 ינואר 2015  |  נצפה 1425 פעמים
באיזה גידולים שייך קדושת שביעית? ומתי זמן הקובע לפרי או ירק שיהיה קדוש בקדושת שביעית?

הפקרת השדה בשביעית

20 ינואר 2015  |  נצפה 1351 פעמים
דיני הפקרת הפירות בשנת השמיטה, ומה הדין אם אדם לא הפקיר האם מותר לקחת השדה שלו בלי רשותו?

קניית פירות וירקות בשביעית חלק א

26 ינואר 2015  |  נצפה 1311 פעמים
מהו איסור ספיחים? ממה אפשר לקנות בשנת שמיטה: אוצר בית דין, יבול חו"ל או נכר, ומהו היתר מכירה?

קניית פירות וירקות בשביעית חלק ב

02 פברואר 2015  |  נצפה 1251 פעמים
מה עדיף לאכול? היתר מכירה, יבול נכרי או חו"ל. סיכום השיטות והלכה למעשה.

קדושת פירות של שביעית חלק א

15 פברואר 2015  |  נצפה 1286 פעמים
אם נשאר חלק מהפרי האם מותר לזורקו לאשפה? האם מותר לתת לתינוק פרי שיש בו קדושת שביעית?

קדושת פירות של שביעית חלק ב

22 פברואר 2015  |  נצפה 1276 פעמים
האם קליפות של פירות נוהג בהם קדושת שביעית? האם בגרעיני פירות נוהג בהם קדושת שביעית? ומה הדין ביין…
עמוד 1 מתוך 2
bottombenner-sheal