ימים נוראים

הלכות ימים נוראים, מנהגי חודש אלול ואמירת סליחות, הלכות עשרת ימי תשובה והכנה ליום הדין.

מנהגי ראש השנה

27 אוגוסט 2013  |  נצפה 3363 פעמים
מנהגי ראש השנה, סדר אמירת הסימנים, מה מותר ומה אסור לאכול בראש השנה.

הלכות עירוב תבשילין

01 ספטמבר 2013  |  נצפה 2548 פעמים
דיני הכנה מיום טוב אחד לחברו והכנה מיום טוב לשבת על ידי עירוב תבשילין.

הלכות ראש השנה

03 ספטמבר 2013  |  נצפה 1931 פעמים
הלכות ומנהגים בראש השנה, תקיעת שופר תפילות ועוד.

הלכות עשרת ימי תשובה

11 ספטמבר 2013  |  נצפה 2589 פעמים
הלכות תפילה ומנהגים הנוהגים בימים שבין ראש השנה ליום כיפור הנקראים עשרת ימי תשובה.

מנהגי חודש אלול

01 ספטמבר 2014  |  נצפה 4019 פעמים
מנהגים הנוהגים בחודש אלול ועד ליום כיפור הנקראים 'ימים נוראים'.

הלכות סליחות

10 ספטמבר 2014  |  נצפה 2353 פעמים
דיני אמירת סליחות, מתי ואיך אפשר לומר סליחות ודיני י"ג מידות.

מנהגי ערב ראש השנה

15 ספטמבר 2014  |  נצפה 3747 פעמים
מנהגים שנוהגים בערב ראש השנה לקראת החג הקדוש וגם סגולות לשנה טובה.

ערב יום כיפור

02 אוקטובר 2014  |  נצפה 3207 פעמים
הלכות ומנהגים הנוהגים בערב יום כיפור, פדיון כפרות, מלקות, ריבוי באכילה ועוד.

יום כיפור

10 אוקטובר 2016  |  נצפה 1857 פעמים
ביאור חמשת העינויים ביום כיפור, כיצד נוטלים ידיים ביום כיפור, כיצד מבדילים במוצאי הצום ועוד.

הפטורים מצום יום כיפור

10 אוקטובר 2016  |  נצפה 5920 פעמים
מי הם הפטורים מצום יום כיפור, האם מעוברת צריכה לצום, וכן יולדת, ומי נקרא חולה שפטור מהצום.
bottombenner-sheal