חג פורים

הלכות חג פורים, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ועוד.

משלוח מנות

11 מרס 2014  |  נצפה 2992 פעמים
איך מקיימים מצוות משלוח מנות? האם שתיה נחשב מנה? חייל שנמצא בצבא ביום פורים איך יקיים מצוות משלוח…

סעודת פורים ועל הניסים

10 מרס 2014  |  נצפה 2259 פעמים
אחד ממצוות יום הפורים הוא לעשות סעודה, כמו שרשום "לעשות אותם ימי משתה ושמחה", הלכות ומנהגים של סעודת…

קריאת המגילה

10 מרס 2014  |  נצפה 2329 פעמים
מי חייב לשמוע את המגילה?, מה הדין אם באמצע שאדם שומע את קריאת המגילה לא שמע כמה מילים?

מתנות לאביונים

04 מרס 2014  |  נצפה 2851 פעמים
הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת לו.

מנהגי חודש אדר

24 פברואר 2014  |  נצפה 2815 פעמים
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.

חודש אדר

18 פברואר 2014  |  נצפה 1863 פעמים
מלחמת עמלק בעם ישראל, וחיוב פרשת זכור וחיוב שמיעת פרשת פרה.
bottombenner-sheal