חג פורים

הלכות חג פורים, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ועוד.

חודש אדר

18 פברואר 2014  |  נצפה 1789 פעמים
מלחמת עמלק בעם ישראל, וחיוב פרשת זכור וחיוב שמיעת פרשת פרה.

מנהגי חודש אדר

24 פברואר 2014  |  נצפה 2649 פעמים
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.

מתנות לאביונים

04 מרס 2014  |  נצפה 2771 פעמים
הלכות מתנות לאביונים ביום הפורים, מה צריך לתת וכמה, ומי נקרא אביון אשר ראוי לתת לו.

קריאת המגילה

10 מרס 2014  |  נצפה 2247 פעמים
מי חייב לשמוע את המגילה?, מה הדין אם באמצע שאדם שומע את קריאת המגילה לא שמע כמה מילים?

סעודת פורים ועל הניסים

10 מרס 2014  |  נצפה 2191 פעמים
אחד ממצוות יום הפורים הוא לעשות סעודה, כמו שרשום "לעשות אותם ימי משתה ושמחה", הלכות ומנהגים של סעודת…

משלוח מנות

11 מרס 2014  |  נצפה 2833 פעמים
איך מקיימים מצוות משלוח מנות? האם שתיה נחשב מנה? חייל שנמצא בצבא ביום פורים איך יקיים מצוות משלוח…
bottombenner-sheal