השכמת הבוקר

הלכות השכמת הבוקר, נטילת ידיים ולבישת הבגדים, הלכות ציצית ותפילין, ברכות השחר וברכות התורה.

תיקון חצות

09 פברואר 2016  |  נצפה 3628 פעמים
סדר אמירת תיקון חצות, זמני אמירת תיקון חצות או תיקון לאה, והאם אישה יכולה לומר תיקון חצות?

דיני צניעות, לבישת הבגדים ונעילת נעלים

15 פברואר 2016  |  נצפה 3699 פעמים
האם מותר ללבוש בגד הפוך? מתי מותר ללכת ללא חולצה ואיזה נעל צריך לקשור תחילה ימין או שמאל?

דיני בית הכסא

22 פברואר 2016  |  נצפה 3718 פעמים
דיני קינוח צרכיו, והאם מותר לדבר בבית הכסא? והאם שעוצר את עצמו מלהפיח עובר משום "בל תשקצו"?

נטילת ידיים שחרית חלק א

29 פברואר 2016  |  נצפה 2975 פעמים
טעמים לנטילת ידים שחרית, והאם מותר ללכת לפני נטילת ידים שחרית? וסדר נטילת ידיו.

נטילת ידים שחרית חלק ב

07 מרס 2016  |  נצפה 2748 פעמים
האם מותר לגעת עיניו קודם שנטל ידיו שחרית? ומה הדין אם נגע באוכלים קודם שנטל ידיו שחרית?

נטילת ידים שחרית חלק ג

14 מרס 2016  |  נצפה 1965 פעמים
האם מותר ליטול ידים במקום שעוברים שם בני אדם? ועוד דינים שיוצאים מהטעמים של נטילת ידים שחרית.

נטילת ידיים במשך היום חלק א

27 מרס 2016  |  נצפה 1685 פעמים
דיני נטילת ידיים לשאר דברים שבמשך היום. אם הכניס את ידיו לבית הכסא ולא עשה צרכיו האם צריך…

נטילת ידיים במשך היום חלק ב

04 אפריל 2016  |  נצפה 1588 פעמים
האם כשנוגע בכלב או בחתול צריך ליטול ידים לאחר מכן? ומה הדין אם אין לו מים האם רשאי…

כוונה בברכות ובהזכרת השם

16 מאי 2016  |  נצפה 1519 פעמים
מה צריך לכוון כשמזכיר את שם השם? איך צריך לומר את שם ה' במלרע או מלעיל? והאם איסור…

ברכת אשר יצר

23 מאי 2016  |  נצפה 3540 פעמים
מתי מברכים ברכת "אשר יצר" ומתי לא, מה יעשה אם שמע קדיש באמצע הברכה וביאור הברכה בפרטות.

ברכות השחר

30 מאי 2016  |  נצפה 1694 פעמים
ביאור ברכות השחר, מדוע מברכים בלשון שלילה "שלא עשני עבד" וכו', ודיני ברכת "אלהי נשמה".

ברכות השחר חלק ב

15 יוני 2016  |  נצפה 1565 פעמים
עד מתי מותר לברך ברכות השחר, האם מותר לברך ברכות השחר בלילה ועוד פרטי דינים.
עמוד 1 מתוך 3