השכמת הבוקר

הלכות השכמת הבוקר, נטילת ידיים ולבישת הבגדים, הלכות ציצית ותפילין, ברכות השחר וברכות התורה.

החייבים והפטורים מתפילין

28 פברואר 2017  |  נצפה 998 פעמים
האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו על הארץ? האם רשאי לשנות מתפילין…

תפילין רבנו תם

22 פברואר 2017  |  נצפה 1820 פעמים
מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של…

הלכות שונות בתפילין

15 פברואר 2017  |  נצפה 1475 פעמים
האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר הם מונחות עליו? האם מותר לתפוס…

דיני רצועות תפילין חלק ב

07 פברואר 2017  |  נצפה 1780 פעמים
האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.

דיני רצועות תפילין חלק א

31 ינואר 2017  |  נצפה 1692 פעמים
מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה האם רשאי לתופרה?

משמוש התפילין

25 ינואר 2017  |  נצפה 1716 פעמים
האם צריך לכסות את התפילין בשעה שעליו? מהו היסח דעת מתפילין? המקומות שבהם נוהגים למשמש בתפילין.

חציצה בתפילין

17 ינואר 2017  |  נצפה 1483 פעמים
מה הדין אם יש גבס או תחבושת על היד או על הראש? האם צריך להוריד את השעון של…

איטר יד בתפילין

10 ינואר 2017  |  נצפה 1108 פעמים
מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד שאר מלאכות וביד השניה הוא כותב…

חליצת התפילין

19 דצמבר 2016  |  נצפה 2570 פעמים
מתי אפשר להוריד תפילין? מה דין להיות עם תפילין בשעת תפילת מוסף בראש חודש? האם יכול להוריד תפילין…

הפסק והיסח דעת בתפילין

12 דצמבר 2016  |  נצפה 1755 פעמים
אם נכנס לבית הכסא האם צריך לחזור ולברך שוב על התפילין? ואם יש לו רק תפילין של ראש…

סדר הנחת תפילין

07 דצמבר 2016  |  נצפה 1477 פעמים
היכן מנחים תפילין של יד? האם הכריכות שכורכים על היד צריכות להיות שלמות?

ברכת התפילין

28 נובמבר 2016  |  נצפה 1888 פעמים
האם מותר לתת לעני צדקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש? האם מותר לענות קדיש או קדושה…
עמוד 1 מתוך 3