alonim-baner

להצלחת

סתיו בת יוסף

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם יש להבין כל הגדות חז"ל ומדרשי חז"ל כפשוטם?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
חילול שבת וכשרות בפסח...
קטגוריה: שאלות בהלכה