alonim-baner

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת

רבקה בת לאה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

חיים בן חביבה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם יש להבין כל הגדות חז"ל ומדרשי חז"ל כפשוטם?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
חילול שבת וכשרות בפסח...
קטגוריה: שאלות בהלכה